This site has moved! Please go to our new Image Gallery site!
dot header
~ Previous Page   

Title: Description géologique de Java et Madoura
Author: R. D. M. (Rogier Diederik Marius) Verbeek
Imprint: Amsterdam, 1896


ID: 39088007313992_0035
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0033
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0029
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0037
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0031
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0039
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0041
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0045
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0027
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0049
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0043
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0047
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0051
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0005
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0007
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0009
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0011
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0013
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0017
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0019
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0021
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0023
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0025
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0015
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0079
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0081
View Images Details
Enlarge Image

De ringgit-vulkaan.
ID: 39088007313992_0083
View Images Details
Enlarge Image

Kaart van den Idjen_Vulkaan
ID: 39088007313992_0085
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0087
View Images Details
Enlarge Image

Vulkaan Goenoeng Tidar ... Tĕlaga Bodas en Omstreken
ID: 39088007313992_0089
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0077
View Images Details
Enlarge Image

Vulkaan van Cheribon ... Kaartje ter verduidelijking van de ligging der lagen in het terrein rondom de Tjilĕtoe-Baai. (Preanger regentschappen.)
ID: 39088007313992_0091
View Images Details
Enlarge Image

Krater van den vulkaan Gĕde in Augustus 1886 ...
ID: 39088007313992_0093
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0095
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0097
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0099
View Images Details
Enlarge Image

Fig. 77 Een gedeelte van het Bajah-Kolenveld
ID: 39088007313992_0101
View Images Details
Enlarge Image

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera in 2 bladen
ID: 39088007313992_0103
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0105
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0055
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0057
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0053
View Images Details
Enlarge Image

Karrt van den oost-insicheh archipel
ID: 39088007313992_0059
View Images Details
Enlarge Image

ID: 39088007313992_0075
View Images Details
Enlarge Image

Geologische overzichtskaart tevens vulkaankaart van java en Madoera
ID: 39088007313992_0061
View Images Details
Enlarge Image

Kaart No. III. Bladwijzer voor de geologische kaart in 26 bladen van Java en Madoera.
ID: 39088007313992_0063
View Images Details
Enlarge Image

Geologische kaart van het gebergte bij djiwo (residentie soerakarta)
ID: 39088007313992_0069
View Images Details
Enlarge Image

Geologische kaart van het Baja-Kolenveld. (Bantam.)
ID: 39088007313992_0073
View Images Details
Enlarge Image

Geologische kaart van de omstreken der Tjiletoe-Baai
ID: 39088007313992_0071
View Images Details
Enlarge Image

Kaart No. V. Geologische kaart van Bawean. No. VII. Geologische kaart van het terrein bij Nanggoelan (Jogjakarta). No. VIII. Geologische kaart van het Lol Oelo-Terrein.
ID: 39088007313992_0067
View Images Details
Enlarge Image

Kaaart van Java en Madoera met hunne indeeling in Residentiën, Afdeelingen en Distrikten
ID: 39088007313992_0065
View Images Details
Enlarge Image

Image Galaxy Contacts | Images FAQ | Privacy | SI Terms of Use | Permissions | Smithsonian Home