More about this image More images from this publication

Uitwendige deelen van het vogellichaam,  Image number:39088006988745_0019