More about this image

Book cover design by Petr Pistelka (?) for <em>Sborník Literární skupiny</em>   (Miscellany of the Literary Group) edited by Lev Blatny, et. al. Vyškov na Moravĕ, Fr. Obzina, 1923.,  Image number:sil99-002