About this image
Rhinoceros volgens deze beschryving [The rhinoceros according to this description],  Image number:SIL28-309-04
Nauukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop
Return to Previous Page